Yazar : Ebû Mansûr es-Seâlibî

Telif

Simârü'l-kulûb fi'l-muzaf ve'l-mansûb

Eser Allah'tan başlayarak sırayla peygamberler, melekler, şeytan ve cinler, ilk yüzyıl, sahabe ve tabiin, ricâl-i Arab, diğer toplumlar, devlet erbâbları, sosyal, ticarî, ilmî ve dinî zümrelerdeki insanlar, coğrafya ve ...

Ebû Mansûr es-Seâlibî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi