Yazar : Ebû İshâk er-Rakīk el-Kayrevânî

Telif

Nazmü’s-sülûk fî müsâmereti’l-mülûk

Eser bir mukaddime iki kitab ve bir hâtimeden müteşşekildir. Müellif eserini 834 Safer tarihinde kaleme alamaya başlamış ve Şaban 859 tarihinde tamamlamıştır. Eser Ebû İshâk'ın olması pek mümkün değildir. Metin müellifin ...

Ebû İshâk er-Rakīk el-Kayrevânî Rakīk el-Kayrevânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi