Yazar : Ebû İshak Fezârî

Telif

Kitâbu's-siyer

Aynı zamanda Kitâbü’s-Siyer ve’l-cihâd, Kitâbü’s-Sîre fî dâri’l-harb ve Kitâbü’s-Siyer fi’l-ahbâr ve’l-ahdâs adlarıyla anılan bu eser Evzâî ve İmam Muhammed'in eserlerinde olduğu gibi İslâm devletler hukukuna ...

Ebû İshak Fezârî Fas Karaviyyîn Kütüphanesi