Yazar : Ebû Hucce Cemâleddin b. Ebî Hucce

Telif

Riâyetü'r-raiyye

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ebû Hucce Cemâleddin b. Ebî Hucce