Yazar : Ebû Hilâl el-Askerî

Telif

Kitâbu ma’htekeme bihi’l-hulefâ ile’l-kudât

Eserde sultâna nasihatler ve bir takım tavsiyeler yer alır. Konular daha çok rivayet eksenli olup meseleler hususunda çokça ayet ve hadise yer verilmiştir. Eser ilk olarak birkaç cümle de olsa hırs konusuyla başlar. Daha sonra müellif ...

Ebû Hilâl el-Askerî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi