Yazar : Ebû Hamid el-Kirmânî

Telif

el-Ikdü'l-ulâ li'l-mevkifi'l-a'lâ

Genel olarak Kirmân tarihinin Selçuklular devleti, dönemi ve fetret devresine dair havâdisleri, devlet adamları, hükümdarları, Kirman'ın coğrafi yapısı, adalet, hükümdarların ahlakı, Malik Dinar'ın Kirman'a hakimiyeti vb. konulara ...

Ebû Hamid el-Kirmânî