Yazar : Ebû Dülef el-İclî

Telif

Kitâbü siyâseti’l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ebû Dülef el-İclî