Yazar : Ebû Ali et-Tenûhî

Telif

Nişvârü’l-muhâdara ve ahbârü’l-müzâkere

Eserine devlet kurumlarındaki makam sahiplerinden, ulema, meşâyih, hukemâ, fudalâ, eimme, vb. uzunca bir liste şeklinde bürokrasiden ilmiyeye ve askeriyyeye, dînî ve dünyevî işlerin zümrelerini tek tek zikrederek giriş yapan müellif ...

Ebû Ali et-Tenûhî