Yazar : Ebû Abdillâh Muhammed es-Sülemî

Telif

Tâatü's-sultân ve iğâsetü'l-lehfân

Eser genel anlamda sultâna itaatin zorunluluğundan, ona itaati emreden ve ona muhalif davranmayı yasaklayan rivayetlerden, sultân gerekliliğinden, adil imamın/hükümdarın faziletinden, sultâna saygı göstermeyi, ona ikram ve itaat etmeyi ...

Ebû Abdillâh Muhammed es-Sülemî Nesih Topkapı Sarayı Müzesi