Yazar : Ebû Abdillâh Muhammed es-Sakatî el-Mâlikî

Telif

Âdâbu'l-hisbe

Eserine Bağdat'ta Şâfiî mezhebinden birinin hisbe görevine getirildiğine değinerek ve bununla ilgili bir olayı anlatarak başlayan müellif bu zat için eseri kaleme aldığını belirtir. Eserde genel olarak hisbenin önemli konuları ...

Ebû Abdillâh Muhammed es-Sakatî el-Mâlikî