Yazar : Ebû Abdillah Muhammed

Telif

Edebü's-sultân

Eserin günümüze ulaştığı ...

Kazzâz Ebû Abdillah Muhammed