Yazar : Ali b. Ebî Tâlib

Telif

Nehcü'l-belâğa

Eser esasında doğrudan Hz. Ali'nin elinden çıkmış bir eser olmayıp, siyâsî, dinî ve ahlâkî konularda söylediği sözler, hutbeler, emirnâmeler, mektuplardan müteşekkildir. Sıddık Korkmaz eserin müellif nispeti hakkında önemli ...

Ali b. Ebî Tâlib Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi