DETAYLI BİLGİLER

  1. Dil, Eser ve Müellif Sayısına Göre Dönemler

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Arapça (topl.)

Farsça (topl.)

Türkçe (topl.)

Fransızca (topl.)

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

2

-

-

-

2

2

2/8. Yüzyıl

33

1

-

-

34

16

3/9. Yüzyıl

87

-

-

-

87

49

4/10. Yüzyıl

105

-

-

-

105

67

5/11. Yüzyıl

61

5

1

-

67

40

6/12. Yüzyıl

32

3

1

-

36

29

7/13. Yüzyıl

27

11

1

-

39

34

8/14. Yüzyıl

52

7

2

-

61

42

9/15. Yüzyıl

46

8

9

-

63

49

10/16. Yüzyıl

51

11

34

-

96

68

11/17. Yüzyıl

20

2

43

-

65

53

12/18. Yüzyıl

16

2

45

1

64

54

13/19. Yüzyıl

8

1

40

-

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

3

-

5

-

8

8

Meçhul

17

4

8

-

29

27

Genel Toplam

560

55

189

1

805

584

* Eser-dil-müellif (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.


  1. Dillere Göre Eserlerin Genel Sayısı

Diller

Arapça

Farsça

Fransızca

Türkçe

Eser Sayısı

560

55

1

189

Genel Topl.

805


  1. Sınıflarına Göre Eser Sayıları

--- (“Yüzyıl”a göre) Eser-Sınıf Sayısı

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Edeb Literatürü

Felsefe

Fıkıh

Genel

Kelam

Tarih

Tasavvuf

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

0

0

0

1

0

1

0

2

2

2/8. Yüzyıl

14

0

11

3

6

0

0

34

16

3/9. Yüzyıl

21

2

21

26

11

6

0

87

49

4/10. Yüzyıl

11

16

19

25

26

8

0

105

67

5/11. Yüzyıl

32

3

12

6

9

5

0

67

40

6/12. Yüzyıl

20

2

4

6

2

4

0

38

29

7/13. Yüzyıl

21

3

3

4

2

3

3

39

34

8/14. Yüzyıl

22

4

16

11

1

4

2

60

42

9/15. Yüzyıl

23

3

9

22

0

4

2

63

49

10/16. Yüzyıl

30

5

21

31

0

4

5

96

68

11/17. Yüzyıl

31

1

10

16

0

5

2

65

53

12/18. Yüzyıl

43

2

3

16

0

0

0

64

54

13/19. Yüzyıl

32

1

7

9

0

0

0

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

6

0

1

1

0

0

0

8

8

Meçhul

9

0

1

17

0

0

1

28

27

Genel Toplam

315

42

138

194

57

44

15

805

584

* Eser-sınıf (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.


---- Eser-Sınıf (Genel sayısı)

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Edeb

Literatürü

Felsefe

Fıkıh

Genel

Kelam

Tarih

Tasavvuf

Genel Topl.

Müellif Sayısı

Genel Toplam

315

42

138

194

57

44

15

805

584


--- Eserin (Yazma-Baskı-Çeviri vb.) Yönleri İle Sınıfları


Edeb Literatürü

Felsefe

Fıkıh

Genel

Kelam

Tarih

Tasavvuf

Genel Topl.

Genel Eser Sayısı

315

42

138

194

57

44

15

805

Yazmalar

200

28

49

56

5

13

12

363

Baskılar

133

27

55

48

15

23

4

305

Çeviriler

46

17

24

13

1

3

2

106

Günümüze Ulaştığı Bilinmeyenler

25

4

31

92

31

7

0

190


  1. Yazma, Baskı ve Çeviri Yönleriyle Eserlerin Sayısı

--- Genel


Toplam Eser Sayısı

Yazmalar

363

Baskıları Tespit Edilen Yazmalar

242

Yazmaları Tespit Edilen Baskılar

121

Yazmaları Tespit Edilemeyen Baskılar

184

Tüm Baskılar

305

Modern Çeviriler (Türkiye)

106

Günümüze Ulaştığı Bilinmeyenler

190


--- Baskılar

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Baskılar

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

2

2

2

2/8. Yüzyıl

19

34

16

3/9. Yüzyıl

27

87

49

4/10. Yüzyıl

28

105

67

5/11. Yüzyıl

37

67

40

6/12. Yüzyıl

22

36

29

7/13. Yüzyıl

20

39

34

8/14. Yüzyıl

31

61

42

9/15. Yüzyıl

23

63

49

10/16. Yüzyıl

25

96

68

11/17. Yüzyıl

18

65

53

12/18. Yüzyıl

18

64

54

13/19. Yüzyıl

23

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

6

8

8

Meçhul

6

29

27

Genel Toplam

305

805

584


--- Yazmalar

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Yazmalar

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

1

2

2

2/8. Yüzyıl

9

34

16

3/9. Yüzyıl

7

87

49

4/10. Yüzyıl

15

105

67

5/11. Yüzyıl

25

67

40

6/12. Yüzyıl

10

36

29

7/13. Yüzyıl

18

39

34

8/14. Yüzyıl

30

61

42

9/15. Yüzyıl

36

63

49

10/16. Yüzyıl

65

96

68

11/17. Yüzyıl

47

65

53

12/18. Yüzyıl

52

64

54

13/19. Yüzyıl

29

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

2

8

8

Meçhul

17

29

27

Genel Toplam

363

805

584


--- Çeviriler

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Çeviriler

Genel Top. Eser

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

1

2

2

2/8. Yüzyıl

8

34

16

3/9. Yüzyıl

4

87

49

4/10. Yüzyıl

8

105

67

5/11. Yüzyıl

10

67

40

6/12. Yüzyıl

6

36

29

7/13. Yüzyıl

6

39

34

8/14. Yüzyıl

8

61

42

9/15. Yüzyıl

11

63

49

10/16. Yüzyıl

22

96

68

11/17. Yüzyıl

8

65

53

12/18. Yüzyıl

6

64

54

13/19. Yüzyıl

6

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

1

8

8

Meçhul

1

29

27

Genel Toplam

106

805

584


--- Günümüze Ulaştığı Bilinmeyenler

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Günümüze Ulaştığı Bilinmeyenler

Genel Top. Eser

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

0

2

2

2/8. Yüzyıl

6

34

16

3/9. Yüzyıl

44

87

49

4/10. Yüzyıl

60

105

67

5/11. Yüzyıl

8

67

40

6/12. Yüzyıl

5

36

29

7/13. Yüzyıl

5

39

34

8/14. Yüzyıl

11

61

42

9/15. Yüzyıl

15

63

49

10/16. Yüzyıl

13

96

68

11/17. Yüzyıl

8

65

53

12/18. Yüzyıl

9

64

54

13/19. Yüzyıl

2

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

0

8

8

Meçhul

4

29

27

Genel Toplam

190

805

584

  1. Eser Türleri (Telif, Şerh, Tercüme Vb.)

--- Genel

Eser Türler

Toplam:

Derleme

10

Haşiye

0

İntihab

5

Muhtasar

4

Nazîre

0

Şerh (genel)

6

Talika

0

Telif (genel)

673

Tercüme (genel)

100

Tercüme-Kısmî

5

Tercüme-Şerh

2

Zeyl

0


--- Dönemlerine Göre Eser Türleri

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Derleme

Haşiye

İntihab

Muhtasar

Nazîre

Şerh (genel)

Talika

Telif (genel)

Tercüme (genel)

Tercüme-Kısmî

Tercüme-Şerh

Zeyl

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

2/8. Yüzyıl

1

-

-

-

-

-

-

26

7

-

-

-

34

16

3/9. Yüzyıl

1

-

1

-

-

-

-

84

1

-

-

-

87

49

4/10. Yüzyıl

1

-

-

-

-

1

-

102

1

-

-

-

105

67

5/11. Yüzyıl

-

-

-

-

-

4

-

62

1

-

-

-

67

40

6/12. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

33

3

-

-

-

36

29

7/13. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

37

2

-

-

-

39

34

8/14. Yüzyıl

1

-

2

-

-

1

-

56

1

-

-

-

61

42

9/15. Yüzyıl

-

-

1

-

-

-

-

54

8

-

-

-

63

49

10/16. Yüzyıl

-

-

1

1

-

2

-

76

15

1

-

-

96

68

11/17. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

47

17

1

-

-

65

53

12/18. Yüzyıl

2

-

-

2

-

2

-

40

18

-

-

-

64

54

13/19. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

26

20

1

2

-

49

46

14/20. Yüzyıl

-

-

-

-

-

-

-

5

2

1

-

-

8

8

Meçhul

4

-

-

1

-

-

-

19

4

1

-

-

29

27

Genel Toplam

10

0

5

4

0

10

0

669

100

5

2

0

805

584


  1. Dönemlere Göre Eserler ve Müellif Sayıları

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Toplam Eser Sayısı

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

2

2

2/8. Yüzyıl

34

16

3/9. Yüzyıl

87

49

4/10. Yüzyıl

105

67

5/11. Yüzyıl

67

40

6/12. Yüzyıl

36

29

7/13. Yüzyıl

39

34

8/14. Yüzyıl

61

42

9/15. Yüzyıl

63

49

10/16. Yüzyıl

96

68

11/17. Yüzyıl

65

53

12/18. Yüzyıl

64

54

13/19. Yüzyıl

49

46

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

8

8

Meçhul

29

27

Genel Toplam

805

584


  1. Bir ve Üzeri Eser Kaleme Alan Müellif Sayıları

 

1 Eser

2 Eser

3 Eser

4 Eser

5 Eser

6 Eser

7 Eser

8 Eser

9 Eser

10 ve Üzeri Eser

Müellif Sayıları

472

63

29

7

3

2

4

2

0

2

Genel Toplam

584


  1. Eser Adlarında Çoğunlukla Kullanılan Bazı Kelimeler

Eser İsmi

Kullanım Sıklığı

Adalet/adl

13

Ahbâr

8

Ahkâm/hükkâm/hükm

23

Ahlâk

36

Cihâd

8

Devlet/düvel

21

Diğer

167

Düstûr

8

Edeb/âdâb

63

Emr/emîr/ümera

11

Emvâl

6

Harac

25

Hilâfe-Halife-Hulefâ

24

Hisbe

12

Islah

5

İmâme-eimme

53

İmâre

3

Kadâ/Kâdî

18

Kânûn/kavânîn

19

Katip/küttâb/inşâ/münşeat

10

Kavâid

6

Mülk-Mülûk-Melik-Memâlik-Memlûk

154

Nasihat/nesâih/nush/mevâiz

54

Nizâm

19

Raiyye/râî

9

Riyâse

8

Siyâset

104

Siyer/sîre/meğâzî

22

Sultan/selâtîn/sultâniyye/saltanat

70

Şer'iyye

18

Tedbîr

16

Tehzih

7

Vilâye

6

Vüzera/Vezîr/Vizâret/Vezâret

45
  1. Kütüphane ve Koleksiyon Adları ve Kullanılan Yazma Sayısı


Kütüphane Adı

Koleksiyon Adı

Yazma Sayısı

Ankara Milli Kütüphane

-

1

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Atıf Efendi

2

Azmi Bilgin Özel Kütüphanesi

-

1

Berlin Staatsbibliothek

-

1

Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Veliyüddin Efendi

5

Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Beyazıd

5

British Library

-

2

Câmiatü Ümmü'l-Kurâ, Mektebetü'l-Melik Abdullah b. Abdülaziz el-Câmiiyyeti

Hizânetü Ebü'l-Haseneyn Mecdüddin b. Muhammed el-Müeyyidî

1

Chester Beatty (Özel Koleksiyonu)

-

1

Fas Karaviyyîn Kütüphanesi

-

2

Gotha, Landesbibliothek

-

1

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi

Kemankeş

1

Halis Efendi Kütüphanesi

-

4

Haydarabad, Mektebetü'l-âsıfiyye

-

1

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Osman Ergin Yazmalar

2

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Belediye Yazmaları

2

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Arapça Yazmalar

8

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Farsça Yazmalar

1

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Türkçe Yazmalar

27

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

İbnülemin Mahmut İnal Koleksiyonu

1

Kayseri Raşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Raşid Efendi

1

Kemal Bey'in Hususî Kütüphanesi

-

1

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi

-

1

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Fazıl Ahmed Paşa

12

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Mehmed Asım Bey

2

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Hacı Ahmed Paşa

4

Kütüphane-i Umumiyye

-

2

Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Laleli

6

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi

-

1

Maksut Belen (Şahsî) Kütüphanesi

-

1

Mektebetü'l-Hakim el-Amme

-

1

el-Mektebetü'l-Merkeziyyeti bi-Mescidi es-Seyyide Zeyneb

-

1

Mektebetü'z-Zâhiriyye

-

3

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Ali Emiri

1

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Ali Emiri Sry.

1

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Ali Emiri Trh

1

Ortaköy Halis Efendi Kütüphanesi

-

1

Paris Nationalbibliothek

-

2

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nuruosmaniye

17

Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Ragıp Paşa

3

Ribat Mektebetü'l-Vataniyye

-

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Antalya Tekelioğlu

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Aşir Efendi

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ayasofya

48

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Bağdatlı Vehbi

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Carullah

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Çorlulu Ali Paşa

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Damad İbrahim

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Esad Efendi

40

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Fatih

21

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Galata Mevlevîhânesi

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Giresun Yazmalar

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

H. Hüsnü Paşa

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hacı Beşir Ağa

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hacı Mahmud Efendi

10

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hafid Efendi

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Halet Efendi

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hamidiye

7

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hasan Hüsnü Paşa

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hekimoğlu

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hüsnü Paşa

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hüsrev Paşa

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

İbrahim Efendi

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

İzmir

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Kasidecizade

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Kılıç Ali Paşa

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Lala İsmail

6

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Mihrişah Sultan

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Molla Çelebî

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nafiz Paşa

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Pertevniyal

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Reisülküttab

6

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Reşid Efendi

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Servili

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Süleymaniye

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şehid Ali Paşa

12

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tahir Ağa Tekke

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüman

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Turhal Valide Sultan

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yahya Tevfîk

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yazma Bağışlar

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

-

1

Tahran Kitâbhâne-yi Meclis-i Şûrâ-yi İslâmî

Kitâbhâne-yi Meclis-i Şûrâ-yi İslâmî

1

Tahran Sipehselar Kütüphanesi

-

1

The India Office Library

-

1

Topkapı Sarayı Müzesi

III. Ahmed Kitaplığı

4

Topkapı Sarayı Müzesi

Bağdat Köşkü

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Emanet Hazinesi

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Revan Köşkü

4

Topkapı Sarayı Müzesi

Hazine Kitaplığı

5

Topkapı Sarayı Müzesi

Yeniler Kitaplığı

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Mehmed Reşat

1

Viyana İmparatorluk Kütüphanesi

-

1

Viyana Milli Kütüphanesi

-

1

Toplam: 38 Kütüphane

91 Koleksiyon

363  1. Katalogda Yer Alan Müellifler, Dönemleri ve Eserleri Sayıları


No

Müellif Tam Künyesi

Müellif Bilinen Kısa Adı

Y.y./Hicri

Eser Sy.

1

‘Alâyî b. Muhibbî el-Şirâzî el-Şerîf

-

10

1

2

Abdi Efendi

 

13

1

3

Abdullah b. Ahmed el-Mevsılî

-

12

1

4

Abdullah b. Ebi’n-Necm

 

7

1

5

Abdullâh b. Muhammed b. Abdullâh b. Muhammed

et-Temurtâşî

9

1

6

Abdullâh b. Muhammed b. Abdullâh el-Kostantıniye

Sarı Abdullâh Efendi

11

3

7

Abdullâh b. Salih el-Bahrî

-

12

1

8

Abdullâh Cemâleddîn b. Seyyîd Hasan

Abdullâh Cemâleddîn Efendi, Bereketzâde Cemâleddîn Abdullâh Efendi, Bereketzâde Damadı.

14

1

9

Abdullâh el-Budînî

Budinli, Budinli Abdullâh

11

1

10

Abdullah el-Mâlikî

-

6

1

11

Abdullah Ensarî

 

13

1

12

Abdullâh Mâhir

-

12

1

13

Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî el-Bistâmî

-

9

1

14

Abdurrahmân Süreyya

-

14

1

15

Abdülazîz b. Hoca Sa'deddîn Muhammed b. Hasan Can

-

11

2

16

Abdülcelîl b. Molla Cemil

-

12

1

17

Abdülkayyum b. Molla Abdünnâsır b. Molla Hüseyin b. Molla Âl-Muhammed b. Molla Yûsuf b. Molla Abdülazîz b. İlkây b. Molla Abdürrezzâk eş-Şirdânî el-Bulğârî

Abdülkayyum

13

1

18

Abdü'l-Mecîd el-İhşîdî

-

5

1

19

Abdülmecid Sivâsî

-

11

1

20

Ahmed [b. Muhammed b. Muhammed] b. Ya‘kūb el-Velâlî

Ahmed el-Velâlî

12

1

21

Ahmed b. Abdullâh el-Endelüsî

İbn Abdürraûf

5

1

22

Ahmed b. Abdullah es-San'ânî

 

11

1

23

Ahmed b. Ahmed el-Feyyûmî

 

11

1

24

Ahmed b. Hacer

 

10

1

25

Ahmed b. Hayreddîn el-Güzelhisari

İshak Hocası

12

1

26

Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî

-

8

1

27

Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî

-

-

1

28

Ahmed b. İshak et-Tenûhî

Tenûhî

4

1

29

Ahmed b. Kemâl Paşa

İbn Kemâl Paşa

10

1

30

Ahmed b. Mahmud

-

-

1

31

Ahmed b. Muhammed Ahmed b. Muhammed el-Erdebîlî

Erdebîlî

10

1

32

Ahmed b. Muhammed el-Ceyliyy el-İsfeheyziyyi

-

8

1

33

Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî

-

4

1

34

Ahmed b. Sa`d b. Mehdî b. Abdüsselâm/Abdüssamed el-Usmânî

-

7

1

35

Ahmed b. Süleyman b. Beşşâr el-Kâtib

Ahmed b. Süleyman b. Beşşâr el-Kâtib

4

1

36

Ahmed Cevdet Paşa

-

13

1

37

Ahmed el-Cîân

 

10

1

38

Ahmed el-Kevâkibi

 

12

1

39

Ahmed el-Mehdî

 

9

1

40

Ahmed el-Müceylidî

 

11

1

41

Ahmed ez-Zehebî el-Endelüsî

 

6

1

42

Ahmed Hımar el-Azîz

Ahmed Hımar el-Azîz

4

2

43

Ahmed Resmî Efendi

-

12

1

44

Ahmed Reşid Paşa

-

13

1

45

Ahmedü’l-Yemenî

-

12

1

46

Akif Muhammed Paşa b. Ayıntâbîzâde Muhammed

Bozoklu/Yozgatlı Akif Paşa.

13

2

47

Akovalızâde

-

12

1

48

Alâeddîn Ali Çelebî

Alâeddîn Ali Çelebî

10

1

49

Alâeddin et-Trablûsî

Alâeddin et-Trablûsî

9

1

50

Alemü’l-hüdâ Ebü’l-Kāsım Alî b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. Muhammed el-Alevî eş-Şerîf el-Murtazâ

eş-Şerîf el-Murtazâ

5

2

51

Ali Alvân el-Hamevî

Ali Alvân el-Hamevî

10

1

52

Ali b. Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân

Ali b. Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân

5

1

53

Ali b. Ahmed el-Ensârî eş-Şîrâzî

-

9

1

54

Ali b. Arrak el-Kinânî

-

10

1

55

Ali b. Bâlî

Ali Cevherî; Ali Çelebî.

10

1

56

Ali b. Ebî Tâlib

-

1

1

57

Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî

-

7

1

58

Ali b. el-Esîr/İbn Esîr

Ali b. el-Esîr/İbn Esîr

7

1

59

Ali b. el-Mâşta

Ali b. el-Mâşta

4

1

60

Ali b. Mehziyâr ed-Devrâkî

Ahvâzî

3

1

61

Ali b. Muhammed el-Muhammedî Şir'atü'l-Gazzâlî

Ali b. Muhammed el-Gazzâlî

9

1

62

Ali b. Nasr el-Bağdâdî

-

4

1

63

Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî

Emîr-i Kebir Hemedânî

8

1

64

Ali ed-Deybuli

-

4

1

65

Ali el-Aydınî

-

11

1

66

Ali el-Ferrâ

Ali el-Ferrâ

4

1

67

Ali el-Müttekî

-

10

1

68

Ali eş-Şîrâzî

Ali eş-Şîrâzî

10

2

69

Ali et-Tâtirî

Tâtirî

3

1

70

Ali Şîr Nevâî

Ali Şîr Nevâî

9

1

71

Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî

-

11

1

72

Anonim

-

6

1

73

Anonim

-

8

1

74

Anonim

-

8

1

75

Anonim

-

8

1

76

Anonim

-

9

1

77

Anonim

-

9

1

78

Anonim

-

9

1

79

Anonim

-

10

1

80

Anonim

-

10

1

81

Anonim

-

10

1

82

Anonim

-

10

1

83

Anonim

-

10

1

84

Anonim

-

11

1

85

Anonim

-

11

1

86

Anonim

-

11

1

87

Anonim

-

12

1

88

Anonim

-

12

1

89

Anonim

-

12

1

90

Anonim

-

12

1

91

Anonim

-

12

1

92

Anonim

-

13

1

93

Anonim

-

-

1

94

Anonim

-

-

1

95