Telif

Edebü'l-kudât

Yazar : İbn Abdülhakem Ebû Abdullah

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 86
Eser Adı Edebü'l-kudât
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Abdilhakem b. A‘yen el-Mâlikî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Abdülhakem;Ebû Abdullah
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 268
Vefat Tarihi Miladi 882
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Zirikli, el-A'lâm, c. 6, s. 223.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh