Telif

Miftâhü’s-sa‘âde fî dürri'l-meşvere

Yazar : İsmail Hakkı b. Mehmed Bolevî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 762
Eser Adı Miftâhü’s-sa‘âde fî dürri'l-meşvere
Müellif Tam Künyesi İsmail Hakkı b. Mehmed Bolevî
Müellif Bilinen Kısa Adı İsmail Hakkı b. Mehmed Bolevî
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1254'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1839'dan sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Yazma Bağışlar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02058
Varak Numarası 1b-146b vr.
Hattat-Müstensih [Müellif Hattı?]
Yazma İstinsah Tarih 24 Şabân 1254H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellif eserin girişinde Sultan Gazi Mahmud Adlî Hân'a (Sultan II. Mahmud) övgülerde bulunmuş, akabinde de eseri onun emrine itaat üzere kaleme alındığını belirtmiştir. Daha sonra müellif eserin "mukaddime" başlığını verdiği bölüme giriş yapar. Eser bir mukaddime, beş fasıl ve bir hâtimeden müteşekkildir. Eser sonunda eserin telif sebebini müellif detaylı bir şekilde vermektedir.
Eserin Telif Tarihi 24 Şabân 1254H
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü