Tercüme

Tercüme-i mukaddime-i İbn Haldûn

Yazar : Ahmed Cevdet Paşa

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 735
Eser Adı Tercüme-i mukaddime-i İbn Haldûn
Eserin Anılan Diğer İsimleri Terceme-i Fasl-ı Sâdis
Müellif Tam Künyesi Ahmed Cevdet Paşa
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed Cevdet Paşa
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1247
Vefat Tarihi Miladi 1832
Dil Türkçe
Eserin Türü Tercüme
Eserin Baskısı İstanbul: Takvimhâne-i Âmire, 1277, 316 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Mukaddime-i İbn Haldûn’un fasl-ı sâdisinin tercümesidir. Mütercim eseri hicrî 1275 yılının Şaban ayının sonlarında kaleme almıştır. Eserin bu faslında fikr-i insânî, akl-ı tecrübî, beşerî ilimler, peygamberlerin ilimleri, zât itibariyle cahil olup, kesb yoluyla bilgi sahibi olmak vb. başlıklarda da görüleceği üzere bilgi ve bilimler konularına değinilmiştir.
Notlar Eserin içeriği için Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Zühdi Bey nr. 00333'te yer alan matbu nüshası kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel