Telif

Sevânihü’l-levâyıh

Yazar : Mehmed Emîn Behiç

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 728
Eser Adı Sevânihü’l-levâyıh
Müellif Tam Künyesi Mehmed Emîn Behiç
Müellif Bilinen Kısa Adı Mehmed Emîn Behiç
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1220
Vefat Tarihi Miladi 1806
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Topkapı Sarayı Müzesi
Koleksiyon Adı Hazine Kitaplığı
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00370
Varak Numarası 80 vr.
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Orhan M. ÇOLAK, III. Selim’e takdim edilmiş lâyıhalar arasında yer alan bu eser hakkında eserin "devletin eski kanunlarının yenilenmesi, askerî ıslahat, sınaî ve zıraî kalkınma vs.nin icrasına dair tavsiyeleri hâvi" olduğunu belirtir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. M. Orhan Çolak, "İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyografyası", TALİD, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, I, sy. 2, 2003, s. 369.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü