Telif

Nizâm-ı devlete dâir risâle

Yazar : Abdullâh b. Salih el-Bahrî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 711
Eser Adı Nizâm-ı devlete dâir risâle
Müellif Tam Künyesi Abdullâh b. Salih el-Bahrî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullâh b. Salih el-Bahrî
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 2559-001
Varak Numarası 1b-20b vr.
Hattat-Müstensih Müellif Hatıı
Yazma İstinsah Tarih 1108H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin girişinde Sulan Mustafa için ikinci sefer tahrir olunduğundan bahseden müellif eseri hicrî 1108 yılının Muharrem ayında Belgrad'da Çeşmebaşı olarak bilinen bölgede meydana gelen olaylar yüzünden Sultanın bizzat kendisinin askerin başına geçip olayları bastırma çabasını anlatmakta, belirli aralıklarla kronolojik olarak Sultanın hareketlerini kayıt altına almaktadır.
Eserin Konu Başlıkları Eserde işlenen konular şöyledir: Belgrad'da meydana gelen bir olay üzerine sadrazam Mustafa Paşa'nın Belgrad'a gelmesi, Şehzâde Sultan Mahmud, Ahmed Paşa'nın katli, sefer hazırlıkları, mürtedlerin katli, merte, Mahmud Ağanın şehit olması, Zülfikâr Efendi'nin şehâdeti, Murad Bey'in şehâdeti, Mısır ordusu, ümerâ-yı cihâd, Hacı Mustafa Paşa'nın ihrâm giyip Kabe'yi tavaf etmesi vb.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü