Telif

Lâyiha

Yazar : Ahmed Resmî Efendi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 697
Eser Adı Lâyiha
Müellif Tam Künyesi Ahmed Resmî Efendi
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed Resmî Efendi
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1182
Vefat Tarihi Miladi 1769
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı
Koleksiyon Adı Osman Ergin Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00342-010
Varak Numarası 194b-198a vr.
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser dönemin Sadrazamı Muhsinzâde Muhammed Paşa'ya milâdî 1769'da Osmanlı-Ruş savaşıyla ortaya çıkan Eflak ve Boğdan meseleleri dolayısıyla takdim edilen bir makaleden müteşekkildir. Müellif Sadrazam Muhsinzâde Muhammed Paşa'ya biri milâdî 1769'da diğeri 1772'de olmak üzere iki kez lâyiha kaleme almıştır. Eserde Osmanlı devlet adamlarının ve askerinin yeteneği hakkında olumsuz ifadelere yer veren müellif, özellikle askerî konularda devletin içinde bulunduğu sıkıntılara karşı çözümler üretmeye çalışmıştır. Bu çözümleri dolayısıyla onun yeni bir nizâm üzerinde imal-i fikirde bulunduğunu belirtmek mümkündür. Eserde özellikle İran bölgesine ve İran şahlarına, Sultan Mahmud ve Sultan Süleyman dönemlerine ve bu dönemlerin uygulamalarına çokça atıf yapılmaktadır.
Eserin Telif Tarihi 1. 1769M 2. 1772M
Notlar Detaylı bilgi için bkz. KEMAL BEYDİLLİ, "ISLAHAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/islahat#2-xviii-yuzyildan-tanzimata-kadar (15.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü