Telif

Kitâb fî-mâ yete‘allaku bi'l-melik ve'l-vezîr ve'l-ulemâ mine'l-umûri'ş-şeriyye

Yazar : Ahmed el-Kevâkibi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 665
Eser Adı Kitâb fî-mâ yete‘allaku bi'l-melik ve'l-vezîr ve'l-ulemâ mine'l-umûri'ş-şeriyye
Müellif Tam Künyesi Ahmed el-Kevâkibi
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed el-Kevâkibi
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1124
Vefat Tarihi Miladi 1713
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 251, s. 210.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel