Telif

Edebü'ş-şerîa ve edebü's-siyâse

Yazar : Ahvâzî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 66
Eser Adı Edebü'ş-şerîa ve edebü's-siyâse
Müellif Tam Künyesi Ali b. Mehziyâr ed-Devrâkî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahvâzî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 250
Vefat Tarihi Miladi 865
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 18, s. 113.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü