Tercüme

Terceme-i cevâhirü’l-mûzi‘a

Yazar : Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 613
Eser Adı Terceme-i cevâhirü’l-mûzi‘a
Müellif Tam Künyesi Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî
Müellif Bilinen Kısa Adı Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1046
Vefat Tarihi Miladi 1635
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası TY02741
Varak Numarası 49 vr.
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Zeynüddîn b. Abdürrauf Münâvî'nin (ö. 1022/1614) Cevâhirü’l-muzi‘a fi’l-ahkâmi’s-sultâniye adlı Arapça eserinin Sultan IV. Murad'a ithafen kaleme alınmış Türkçe tercümesidir. Eser iki kısımdan müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları I. Bölüm: Sultanların avhâli. II. Bölüm: Vezirlerin ve vâlilerin ahvâlî.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü