Telif

el-Meserre ve'l-beşâra fî fazli's-saltana ve'l-vizâra

Yazar : Merî el-Keremî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 601
Eser Adı el-Meserre ve'l-beşâra fî fazli's-saltana ve'l-vizâra
Müellif Tam Künyesi Merî el-Keremî
Müellif Bilinen Kısa Adı Merî el-Keremî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1033
Vefat Tarihi Miladi 1622
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 237, s. 203.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel