Telif

Risâle fi hilli'l-harâc

Yazar : Mâcid b. Felâh eş-Şeybânî el-İmâmî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 584
Eser Adı Risâle fi hilli'l-harâc
Müellif Tam Künyesi Mâcid b. Felâh eş-Şeybânî el-İmâmî
Müellif Bilinen Kısa Adı Mâcid b. Felâh eş-Şeybânî el-İmâmî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 1009
Vefat Tarihi Miladi 1600
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kum, 1402H.
Notlar Eser çeşitli defalar basılmıştır. er-Rada'iyyat ve'l-harâciyyât (Tahran 1313, bl. 2, s. 176-190), Kelimâtü'l-muhakkıkin (Tahran 1315, Kum 1402, s. 322-336). Detaylı bilgi için bkz. Kallek, İslam iktisat düşüncesi tarihi, s. 26, 233-236.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh