Telif

el-Harâc

Yazar : Abdülmelik el-Asmaî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 48
Eser Adı el-Harâc
Müellif Tam Künyesi Ebû Saîd Abdülmelik b. Kureyb el-Asmaî el-Bâhilî 
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdülmelik el-Asmaî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 216
Vefat Tarihi Miladi 832
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. el-Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifin, c. 1, s. 623.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh