Telif

Risâletü garrâ fî beyâni ahkâmi müsebbiti'l-imâme ve nâfîhâ

Yazar : İzzeddin el-Hâdî ile'l-Hakk

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 478
Eser Adı Risâletü garrâ fî beyâni ahkâmi müsebbiti'l-imâme ve nâfîhâ
Müellif Tam Künyesi İzzeddin el-Hâdî ile'l-Hakk
Müellif Bilinen Kısa Adı İzzeddin el-Hâdî ile'l-Hakk
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 900
Vefat Tarihi Miladi 1494
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 202, s. 193.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel