Telif

Âdâbu'l-hisbe

Yazar : Ebû Abdillâh Muhammed es-Sakatî el-Mâlikî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 327
Eser Adı Âdâbu'l-hisbe
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdillâh Muhammed es-Sakatî el-Mâlikî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Abdillâh Muhammed es-Sakatî el-Mâlikî
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı nşr. G. S. Colin - E. Levi-Provençal), Paris 1931, s. 1-72. thk. Hasan ez-Zeyn, Beyrut: Dârü’l-Fikri’l-Hadis, 1987/1407. 88 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserine Bağdat'ta Şâfiî mezhebinden birinin hisbe görevine getirildiğine değinerek ve bununla ilgili bir olayı anlatarak başlayan müellif bu zat için eseri kaleme aldığını belirtir. Eserde genel olarak hisbenin önemli konuları arasında yer alan ölçü, tartı, fiyat konularına, muhtesibin bazı sorumluluklarına değinilmektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1. Bab: Pazarda güvenilir olması gereken kimseler (muhtesiblerin durumu). 2. Bab: Ölçek ve tahıl ölçekçileri. 3. Bab: Tartıcılar ve tartılar. 4. Bab: Un ve ekmek ve ikisinin satımı. 5. Bab: Ekmek ve yapımı. 6. Bab: Kesilen hayvanlar ve etlerin satımı. 7. Bab: Attârlar ve eczâneler. 8. Bab: Köle ve hizmetçinin satımı. 9. Bab: Esnaflar, meslek erbâbları, "ücerâ, cüllâs" ve simsarlar.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Hizmetli, "Hisbe Risalelerine Göre Endülüs'te Çevre Bilinci", İstem, sy. 14, 2009, s.207 - 219; Eserin konu başlıkları "nşr. G. S. Colin - E. Lévi-Provençal), Paris 1931, s. 1-72" çalışması dikkate alınarak yapılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh