Telif

Edebü’l-kazâ

Yazar : Ebû Âsım el-Abbâdî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 273
Eser Adı Edebü’l-kazâ
Müellif Tam Künyesi Ebû Âsım Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Herevî el-Abbâdî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Âsım el-Abbâdî
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 458
Vefat Tarihi Miladi 1066
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar Edebü’l-kazâʾ, talebesi Ebû Sa‘d tarafından el-İşrâf ʿalâ ġāvâmizi’l-hükûmât adıyla şerhedilmiştir. ALİ BARDAKOĞLU, "ABBÂDÎ, Ebû Âsım", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadi-ebu-asim (13.02.2019).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh