Telif

Kitâbü’l-cihâd

Yazar : Abdullâh b. Mübârek

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 27
Eser Adı Kitâbü’l-cihâd
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdurrahmân Abdullâh b. Mübârek b. Vâzih el-Mervezî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullâh b. Mübârek
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 181
Vefat Tarihi Miladi 797
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı haz. Nezih Hammad, Beyrut: 1971.
Eserin Çevirisi: Türkçe İshak Doğan, Konya: Menba Yayınları, 2008.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Cihadın fazileti ve önemi, kimlerin şehit olduğu cihadın savaşta ve nefs mücadelesinde ne anlama geldiği gibi konular hakkında 262 hadis içermektedir ve bu konuda yazılan ilk eserdir.
Eserin Konu Başlıkları Rivayetlerin ölümlere ayrılmaksızın sıralandığı eserdeki hadislerden bazıları şu konulardadır: Hangi amel Allah'a daha sevimlidir. Hangi amelin daha faziletli ve Allah için daha sevimli olduğunu bilseydik, Saf suresi 11. âyeti hakkında, Allah müminlerden amelleri ve nefislerini cennet karşılığında satın almıştır. Salih amel, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad eden kimdir. Dünyadan el çekerek ölen insanlar, Allah yolunda cihad eden, Her milletin rahbaniyeti vardır, bu milletin rahbaniyeti Allah yolunda cihâdıdır, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın, şehidin mekânı, Allah katında hayrı boşa gidecek bir nefis yoktur, Allah yolunda cihad eden gece gündüz oruç tutan gibidir. Allah katındaki en faziletliler şehidler, Âl-î İmrân suresi 128., 169. âyetleri hakkında, Allah yolunda can verenler dışıdaki yedi şehid, Ahzâb sûresini 22. ve Bakara sûresin,n 214. Âyetleri. Şehid kimdir?; Nefsiyle başedendir. Kavmin seyyidi seferde onlara hizmet edendir. Cennetin kapıları kılıçların gölgesindedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Leipzig 320; RAŞİT KÜÇÜK, "ABDULLAH b. MÜBÂREK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mubarek (14.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh