Telif

Kitâbü'l-kadâ

Yazar : Muhammed b. Yahya es-Sürâka

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 231
Eser Adı Kitâbü'l-kadâ
Müellif Tam Künyesi Muhammed b. Yahya es-Sürâka
Müellif Bilinen Kısa Adı Muhammed b. Yahya es-Sürâka
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 410
Vefat Tarihi Miladi 1020
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin, c. 3, s. 766.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh