Telif

Kitâbü'ş-şûrâ

Yazar : İbn Ukde Ahmed b. Ukde el-Kûfî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 167
Eser Adı Kitâbü'ş-şûrâ
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Ukde el-Kûfî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Ukde; Ahmed b. Ukde el-Kûfî
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 334
Vefat Tarihi Miladi 946
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. el-Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifin, c. 1, s. 60.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel