UA-128574582-4

Yazar : Ziyâeddîn İbnü'l-Hac-Ebü'l-Hasan Şis b. İbrâhîm b.

Telif

Tehzibü'd-dâî fî ıslâhi'r-raiyyeti ve'r-râî

Eserine Hz. Peygamberin "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" şeklinde vârid olan hadisiyle başlayan müellif bu eserini Melikü's-sünne Salâheddin Yusuf b. Eyyûb'a ithâfen kaleme almıştır. Girişte bu hadisin akabinde ...

Ziyâeddîn İbnü'l-Hac-Ebü'l-Hasan Şis b. İbrâhîm b. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi