UA-128574582-4

Yazar : Zihnî

Tercüme

Tercüme-i zahîretü’l- mülûk

Eser Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî'nin Zahîretü'l-mülûk adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserde Sultan II. Selim'e övgüler yer ...

Zihnî Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi