UA-128574582-4

Yazar : Zeyd b. Ali

Telif

el-Vasıyye ve’l-imâme

Hz. Ali'nin vasiyeti ve oğulları Hz. Hasan ve Hüseyin'in imametinin ispatına dair bir risale olup, Eren Güzndüz eserin İmam Zeyd b. Ali'ye nispetinin hatalı olduğunu ve eserin sonraki dönem Zeydîlere ait bir eser olabileceğini ...

Zeyd b. Ali