UA-128574582-4

Yazar : Zemahşerî

Telif

Rebî'u’l-ebrâr ve nusûsü’l-ahbâr

Eserde daha çok halifelerin, sahabenin ileri gelenlerinin, müellifin dönemine kadarki bazı fakihlerin sözleri, hikayeleri ve bazı şairlerin şiirlerine yer verilmiştir. Eser aynı zamanda Arap dili ve edebiyatı açısından ...

Zemahşerî