UA-128574582-4

Yazar : Zahîrüddîn Muhammed b. Ali b. Muhammd el-Hasen ez-

Telif

Ağrâdu's-siyâse fî ilmi'r-riyâse

Siyaset ve ahlak konularına dair, ağırlıklı olarak Arapça olmakla birlikte bazen de Farsça kaleme alınan, çeşitli şiirler ve hikmetli sözlerin Farsça şerhine değinen bir eserdir. Eserde ilk bölümlerde özel başlıklar halinde bazı ...

Zahîrüddîn Muhammed b. Ali b. Muhammd el-Hasen ez- Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi