UA-128574582-4

Yazar : Zaîfî Pîr Mehmed b. Evrenos b. Nureddîn

Tercüme

Gülşen-i mülûk

Eser daha çok Vassâf olarak bilinen Şerefüddîn Abdullāh b. İzziddîn Fazlillâh b. Ebî Naîm-i Yezdî'nin (ö. 730/1330) tam adı "Ahlâku's-saltana fî ahvâli’l-ezmine ve’l-edyine" olan ve genelde "Ahlâku's-saltana" olarak anılan ...

Zaîfî Pîr Mehmed b. Evrenos b. Nureddîn Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi