Yazar : Yûsuf Paşa

Telif

Nizâmü'd-düvel

Hicrî 1207 tarihinde bazı zevâtın nizâmı devlete dair lâyihalar kaleme aldığı belirtilen başlıkta eser, Yusuf Paşa'nın nizâm-ı askere dair bir lâyihası olarak verilmiştir. Nüsha detaylıca incelendiğinde çeşitli lâyihalardan ...

Yûsuf Paşa Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi