Yazar : Yûsuf Has Hacib

Telif

Kutadgu Bilig

Milâdî 1069'dan itibaren Balasagun'da başlanıp 1070 yılı içerisinde 18 aylık bir süre zarfında Kaşgar'da tamamlanan kişiselleştirme yoluyla konuların anlatıldığı manzûm bir eserdir. Tamamlandıktan sonra da Karahanlı hükümdarı ...

Yûsuf Has Hacib