Yazar : Yûsuf b. Abdülcemil

Tercüme-Kısmî

Keşfü’l-esrâr ve zehâiri’l-ebrâr

Eser Aristo’nun Ebû Zekeriyya Yahyâ (Yuhanna) b. Batrîk (ö. 200/815) tarafından Sırrü’l-esrâr adıyla Rumca'dan (Lisân-ı Rûmî), Arapça'ya tercüme edilen siyaset eserinin müellifin ifadesine göre kısmî Türkçe tercümesidir. ...

Yûsuf b. Abdülcemil Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi