Yazar : Yayaköylü Ahmed Reşid el-İzmîrî

Tercüme

Terceme-i hülâsatü’l-burhân fî itâati’s-sultân

Eser müellifin sultâna itaatın gerekliliği ve zorunluluğu hakkında Arapça kaleme alınan Hülâsatü’l-burhân fî itâati’s-sultân adlı kendi eserinin Türkçe tercümesidir. Tercüme metnin girişinde mütercim Kalâidü'l-ikyân fî ...

Şeyhü'l-islâm Yasincizâde Abdülvehhâb Yayaköylü Ahmed Reşid el-İzmîrî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi