UA-128574582-4

Yazar : Yasincizâde (Muhammed Arif)

Tercüme

Terceme-i tezkiretü'l-Hereviyye fi'l-hiyeli'l-harbiyye

Eser Ebü'l-Hasan Takiyyüddîn Ali b. Ebî Bekr b. Ali el-Mevsilî el-Herevî'nin (ö. 611/1215) Selahaddîn-i Eyyûbî'nin oğlu el-Melikü'z-zâhir Gâzî için hicrî 602 (1206) yılında kaleme aldığı Tezkiretü'l-Hereviyye ...

Yasincizâde (Muhammed Arif) Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi