Yazar : Ya'kûb b. İshâk

Telif

er-Risâletü'l-kübrâ fi's-siyâse

Eserin günümüze ulaştığı ...

Kindî Ya'kûb b. İshâk

Telif

Risâle fi's-siyâseti'l-âmme

Eserin günümüze ulaştığı ...

Kindî Ya'kûb b. İshâk