Yazar : Yahyâ b. Âdem el-Kureşî

Telif

Kitâbü'l-harâc

Eser rivayet yoluyla günümüze ulaşmış olup Kitâbü'l-harâc literatüründe yer alan toplamda 640 rivayete yer verilmiştir. Eser Yahya b. Adem b. Süleyman el-Kureşî'nin olmakla birlikte günümüze ulaştıran râvî ise Ebû Abdullah ...

Yahyâ b. Âdem el-Kureşî