Yazar : Yahyâ b. Adî

Telif

Tehzîbü'l-ahlâk

Genel olarak felsefî ahlak ve siyaset konularına değinen eser, kaynak olarak Aristocu ahlak anlayışıyla yazılmış olmakla birlikte Câlînûs’un (Galen) ve Yeni Eflâtuncu Aristo şârihlerinin de görüşlerinin izleri eserde ...

Yahyâ b. Adî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi