Yazar : Yahyâ

Telif

ed-Dia'mât fî tesbîti'l-imâme

Eserin günümüze ulaştığı ...

Nâtık-Bilhak Yahyâ