UA-128574582-4

Yazar : Ubeydullah b. Abdullah

Telif

Risâle fi's-siyâseti'l-mülûkiyye

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ubeydullah b. Abdullah