UA-128574582-4

Yazar : Tosyalı Küçük Mustafa Efendi

Telif

Ahlâku's-saltana

Saltanat âdâbı, hükümdarların görev ve sorumlulukları, avânesi ile ilişkileri vb. siyaset konularına değinen bir ...

Tosyalı Küçük Mustafa Efendi Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi