UA-128574582-4

Yazar : Tezkirecî Peçevî Ca'fer Efendi

Telif

Nesâihü'l-mülûk

Eserine ilk olarak ayetiyle başlayan müellif, Vezir-i a'zam Mehmed Sinan Paşa'ya ithafen kaleme aldığı bu eserinde Farsça, Arapça ve Türkçe eserlerden derlediği 23 hikayeye yer vermiş ve eseri dört bab üzere tertip ...

Tezkirecî Peçevî Ca'fer Efendi Talik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi