UA-128574582-4

Yazar : Tâceddîn İbn Hamaveyh/Hammuye

Telif

Siyâsetü’l-mülûkiyye ve’l-ahlâki’l-ihtiyâriyye

Eserin girişindeki ifadelere göre eser Eflatun’un görüşleri çerçevesinde onun sözlerinin Arapça tercümesinden, yine bu ifadelere göre onun Zecrü'n-nefs adlı eserinden, diğer filozofların Mürâselât'ından ve Farâbî'nin Ârâu ...

Tâceddîn İbn Hamaveyh/Hammuye Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi